Author: admin

 • Thông Cống Nghẹt Phường 7 Quận 5

  Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 7 là một phường thuộc Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  Phường 7 Diện tích 0.24 km², dân số là 14.779 người, mật độ dân số đạt 61.579 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà còn […]

 • Thông Cống Nghẹt Phường 6 Quận 5

  Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 6 là một phường thuộc Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 6 Diện tích 0.24 km², dân số là 12.748 người, mật độ dân số đạt 53.117 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà còn […]

 • Thông Cống Nghẹt Phường 5 Quận 5

  Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 5 là một phường thuộc Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  Phường 5 Diện tích 0.22 km², dân số là 17.437 người, mật độ dân số đạt 79.259 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt […]

 • Thông Cống Nghẹt Phường 4 Quận 5

  Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 4 là một phường thuộc Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  Phường 4 Diện tích 0.38 km², dân số là 12.594 người, mật độ dân số đạt 33.142 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà […]

 • Thông Cống Nghẹt Phường 3 Quận 5

  Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 3 là một phường thuộc Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 3 Diện tích 0.18 km², dân số là 7.851 người, mật độ dân số đạt 43.617 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà […]

 • Thông Cống Nghẹt Phường 2 Quận 5

  Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 2 là một phường thuộc Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.   Phường 2 Diện tích 0.29 km², dân số là 17.781 người, mật độ dân số đạt 61.314 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà […]

 • Thông Cống Nghẹt Phường 1 Quận 5

  Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 1 là một phường thuộc Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  Phường 1 Diện tích 0.43 km², dân số là 21.913 người, mật độ dân số đạt 50.960 người/km² đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh […]

 • Thông Cống Nghẹt Phường 18 Quận 4

  Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 18 là một phường thuộc Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  Phường 18 Diện tích 0.71 km², dân số là 9.777 người, mật độ dân số đạt 13.770 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh […]

 • Thông Cống Nghẹt Phường 16 Quận 4

  Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 16 là một phường thuộc Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 16 Diện tích 0.32 km², dân số là 17.761 người, mật độ dân số đạt 55.503 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh […]

 • Thông Cống Nghẹt Phường 15 Quận 4

  Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 15 là một phường thuộc Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  Phường 15  Diện tích 0.21 km², dân số là 12.383 người, mật độ dân số đạt 58.967 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh […]

 • Thông Cống Nghẹt Phường 14 Quận 4

  Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 14 là một phường thuộc Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  Phường 14 Diện tích 0.17 km², dân số là 1.585 người, mật độ dân số đạt 9.324 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh […]

 • Thông Cống Nghẹt Phường 13 Quận 4

  Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 13 là một phường thuộc Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  Phường 13 Diện tích 0.43 km², dân số là 11.240 người, mật độ dân số đạt 26.140 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn […]