Thông Cống Nghẹt Phường 15 Quận 5

Phường 15 Quận 5  Diện tích 0.19 km², dân số là 12.977 người, mật độ dân số đạt 68.300 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà còn bốc mùi hôi khó chịu. Vậy … Đọc tiếpThông Cống Nghẹt Phường 15 Quận 5

Thông Cống Nghẹt Phường 14 Quận 5

Phường 14 Quận 5 Diện tích 0.28 km², dân số là 1.781 người, mật độ dân số đạt 6.361 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà còn bốc mùi hôi khó chịu. Vậy … Đọc tiếpThông Cống Nghẹt Phường 14 Quận 5

Thông Cống Nghẹt Phường 13 Quận 5

Phường 13 Quận 5 Diện tích 0.27 km², dân số là 13.951 người, mật độ dân số đạt 51.670 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà còn bốc mùi hôi khó chịu. Vậy … Đọc tiếpThông Cống Nghẹt Phường 13 Quận 5

Thông Cống Nghẹt Phường 12 Quận 5

Phường 12 Quận 5 Diện tích 0.38 km², dân số là 6.859 người, mật độ dân số đạt 18.050 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà còn bốc mùi hôi khó chịu. Vậy … Đọc tiếpThông Cống Nghẹt Phường 12 Quận 5

Thông Cống Nghẹt Phường 11 Quận 5

Phường 11 Quận 5 Diện tích 0.31 km², dân số là 14.948 người, mật độ dân số đạt 48.219 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà còn bốc mùi hôi khó chịu. Vậy … Đọc tiếpThông Cống Nghẹt Phường 11 Quận 5

Thông Cống Nghẹt Phường 10 Quận 5

Phường 10 Quận 5 Diện tích 0.23 km², dân số là 12.420 người, mật độ dân số đạt 54.000 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà còn bốc mùi hôi khó chịu. Vậy … Đọc tiếpThông Cống Nghẹt Phường 10 Quận 5

Thông Cống Nghẹt Phường 9 Quận 5

Phường 9 Quận 5 Có Diện tích 0.39 km², dân số là 16.374 người, mật độ dân số đạt 41.985 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà còn bốc mùi hôi khó chịu. Vậy … Đọc tiếpThông Cống Nghẹt Phường 9 Quận 5

Thông Cống Nghẹt Phường 8 Quận 5

 Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Diện Phường 8 Quận 5 tích 0.41 km², dân số là 23.929 người, mật độ dân số đạt 58.363 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà còn … Đọc tiếpThông Cống Nghẹt Phường 8 Quận 5

Thông Cống Nghẹt Phường 7 Quận 5

Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 7 là một phường thuộc Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  Phường 7 Diện tích 0.24 km², dân số là 14.779 người, mật độ dân số đạt 61.579 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà còn … Đọc tiếpThông Cống Nghẹt Phường 7 Quận 5

Thông Cống Nghẹt Phường 6 Quận 5

Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 6 là một phường thuộc Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 6 Diện tích 0.24 km², dân số là 12.748 người, mật độ dân số đạt 53.117 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà còn … Đọc tiếpThông Cống Nghẹt Phường 6 Quận 5

Thông Cống Nghẹt Phường 5 Quận 5

Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 5 là một phường thuộc Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  Phường 5 Diện tích 0.22 km², dân số là 17.437 người, mật độ dân số đạt 79.259 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt … Đọc tiếpThông Cống Nghẹt Phường 5 Quận 5

Thông Cống Nghẹt Phường 4 Quận 5

Hiện nay có rất nhiều cư dân ở Phường 4 là một phường thuộc Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  Phường 4 Diện tích 0.38 km², dân số là 12.594 người, mật độ dân số đạt 33.142 người/km². đang gặp sự cố Nghẹt cống, nghẹt hầm cầu, bồn cầu, nhà vệ sinh. Gây nên nghẹt đường ống chậu rửa bát không chỉ trì hoãn sinh hoạt mà … Đọc tiếpThông Cống Nghẹt Phường 4 Quận 5

Hotline